Thông tin liên hệ

CƠ SỞ CUNG CẤP CÂY KIỂNG NAM ĐIỀN

Địa chỉ: Làng Nam Điền, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Email: tuongcham99@gmail.com

Số điện thoại: 0342917864

Số hotline:0903348956

Website: www.namdien.com

* là thông tin bắt buộc.